Polityka prywatności obowiązująca w P.W. Idealit Robert Kryński z siedzibą w Lublinie ul. Heleny Modrzejewskiej 13, 20–810 Lublin

1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. EU L 119, s.1 ze zm.)) – zwane dalej „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej „ustawą o ochronie danych”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

2. Administratorem Danych Osobowych jest P.W. Idealit Robert Kryński z siedzibą w Lublinie, ul. Heleny Modrzejewskiej 13, 20–810 Lublin.

3. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:
a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe — w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu,
b. Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Tobą,
c. NIP – w celach podatkowych i rachunkowych,
c. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych,
d. Cookies – nasza firma wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Wyrażenie zgody na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego jest  dobrowolne. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w jednym lub wielu różnych celach wskazanych w zgodzie
b) zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź podjęcia działań jeszcze przed jej zawarciem.
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

5. W serwisie Administratora mogą wystąpić linki kierujące do innych stron internetowych działających niezależnie od Serwisu Administratora, za treść których serwis academicon.pl. nie ponosi odpowiedzialności. Prawo własności do tych serwisów przysługuje innym Administratorom. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Administrator nie powierza żadnych danych osobowych użytkowników serwisu Administratora Administratorom serwisów dostępnych na podstawie linków zamieszczonych w serwisie Administratora.

6. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Jego są przetwarzane i w jakim zakresie oraz w jakim celu.

7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności.

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

9. W sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, będzie się to odbywać w zgodzie z art. 22 RODO, tj. tylko wówczas, gdy:
a) jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem,
b) jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, z zachowaniem przewidzianych prawem właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w sytuacji, gdy podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji przez Administratora niektórych usług, użytkownik będzie o tym informowany w sposób jednoznaczny i wyraźny przed podaniem tych danych osobowych.

11. Każdy Użytkownik/Klient (Kontrahent)/Usługobiorca jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy jednoczesnym poinformowaniu go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (z wyjątkiem gdy przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego i na czas trwania tego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

13. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Odstępstwem od zasady mogą być przypadki naruszenia prawa, kiedy możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości, jak również w przypadku, w których przepisy prawa zobowiązują administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych oraz przekazania danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy o przetwarzaniu danych. Nie prowadzimy sprzedaży danych osobowych.

14. Administrator świadczy usługi w postaci:
a) materialnej stanowiącej wydanie drukowane,
b) cyfrowej za pośrednictwem serwisów własnych oraz Google Play, Google Books oraz innych serwisów internetowych.

15. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych należy przesłać e–mail na adres: info@academicon.pl

16. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.

---

Księgarnia Academicon używaja plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne mają ułatwić naszym użytkownikom korzystanie z serwisów bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość naszych witryn.

Czym są pliki cookies?

http://wszystkoociasteczkach.pl/

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci. Pliki cookies stosowane na portalu nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych naszych serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Na portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu Księgarnia Academicon;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu Księgarnia Academicon;
  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  5. społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się na portalu Księgarnia Academicon ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter  itp.

Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safarihttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL