U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby Zobacz większe

U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby

Nowy

Autor: Arkadiusz Gudaniec
ISBN: 978-83-60144-87-9
ISBN: 978-83-8061-161-0
Miejsce i rok wydania: Lublin 2016
Ilość stron: 520
Oprawa: miękka
Format: 23,1x15,6

Więcej szczegółów

10 Przedmioty

44,10 zł

Więcej informacji

Pierwsza część pracy obejmuje analizę stanowisk antropologicznych ujętych w dwa paradygmaty rozumienia człowieka i jego jedności, tj. paradygmat angeliczny (człowiek jako duch przeciwstawny naturze) i naturalistyczny (człowiek jako istota czysto przyrodnicza). Rozwiązania przedstawione w ramach tych paradygmatów nie są w stanie wyjaśnić w sposób nieredukcyjny koniecznego związku absolutyzowanej zasady jedności (ducha lub natury) z drugą, przeciwstawną stroną bycia człowiekiem. Propozycja wyjaśnienia problemu jedności bytowej człowieka, której poświęcona jest druga część pracy, oparta jest na analizach tekstów wybitnych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, K. Wojtyły i M. A. Krąpca. Zasadą wyjaśniającą jedność, tożsamość, jedyność i niepowtarzalność bytu ludzkiego, jest istnienie osobowe (esse personale). Wszystkie poszczególne „części” i wyodrębnione elementy człowieka uczestniczą w jednym istnieniu – istnieniu osobowym, które tłumaczy zarówno transcendencję człowieka, jak i jego głęboką duchowo-cielesną jedność.

30 other products in the same category: