Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego Zobacz większe

Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego

Nowy

Autor: Piotr Zamelski
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Stron364
ISBN978-83-7306-670-0
Format: B5

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

40,95 zł

Więcej informacji

Opracowanie podejmuje zagadnienie równowagi praw i obowiązków człowieka, która wynika z urzeczywistniania zasady dobra wspólnego. Przez dobro wspólne rozumie się różnorodne uwarunkowania życia spo­łecznego służące integralnemu rozwojowi każdej osoby i całego społeczeń­stwa na miarę ludzkiej godności. Wśród tychże uwarunkowań szczególne znaczenie posiada równowaga między prawami i obowiązkami.

Rozważania dotykają różnych obszarów nauk prawnych, czerpiąc z dorobku innych nauk społecznych w oparciu o założenia filozofii personalistycznej. Celem opracowania jest wzmocnienie interdyscyplinarnego dyskursu wokół dobra wspólnego i płynącego z niego postulatu równowa­gi praw i obowiązków wobec odmiennych stanowisk większości doktryn indywidualistycznych i kolektywistycznych.

Lekturę opracowania poleca się w szczególności studentom i absol­wentom studiów prawniczych oraz osobom zainteresowanym problemami filozofii prawa i życia społecznego.

30 other products in the same category: