Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego SJ Zobacz większe

Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego SJ

Nowy

Autor: Dawid Kostecki 
Miejsce i rok wydaniaLublin 2021
Stron310
ISBN978-83-8061-905-0
Format: B5
Oprawatwarda

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

59,89 zł

59,89 zł

Więcej informacji

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I.
Filozofia prawa jako nauka

1. Uwagi wprowadzające
2. Pojęcie nauki
3. Termin filozofia prawa
4. Przedmiot filozofii prawa
5. Metody filozofii prawa
6. Funkcje filozofii prawa
7. Filozofia prawa a historia doktryn politycznych i prawnych
8. Filozofia prawa a teoria prawa i jurysprudencja
9. Filozofia prawa a teoria prawa
9.1. Teoria prawa albo filozofia prawa jako dyscyplina wyłączna
9.2. W poszukiwaniu prawa słusznego - filozofia prawa zorientowana na wartości
9.3. Filozofia prawa i teoria prawa jako samodzielne i równe dyscypliny naukowe
9.4. Filozofia prawa jako dyscyplina pluralistyczna wewnętrznie i uniwersalna
9.5. Koncepcje filozofii prawa i teorii prawa w ujęciu wybranych autorów
10. Wnioski

Rozdział II.
Sylwetka Mariana Ignacego Morawskiego SJ na tle epoki

1. Uwagi wprowadzające
2. Młodzieńcze lata Mariana Ignacego Morawskiego
3. Praca naukowo-dydaktyczna w Starej Wsi
4. Marian Ignacy Morawski jako twórca i redaktor "Przeglądu Powszechnego"
5. Marian I. Morawski jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
6. Ostatnie lata życia Mariana I. Morawskiego (1899-1901) - praca nad Świętych Obcowaniem
7. Marian I. Morawski wobec prądów umysłowych XIX wieku
7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Pozytywizm
7.3. Ewolucjonizm
7.4. Materializm
7.5. Liberalizm
7.6. Empiryzm
8. Kościół wobec kryzysu kultury Zachodu w XIX wieku
9. Wnioski

Rozdział III.
Znaczenie dzieła Filozofia i jej zadanie w odnowieniu scholastyki

1. Uwagi wprowadzające
2. Przyczyny upadku filozofii jako nauki w ujęciu Mariana I. Morawskiego SJ
3. Pojęcie filozofii i jej zadania według Mariana I. Morawskiego SJ
4. Periodyzacja historii filozofii w ujęciu Mariana I. Morawskiego SJ
4.1. "Scholastyka starsza"
4.2. "Scholastyka dzisiejsza"
5. Stosunek filozofii do wiary w ujęciu Mariana I. Morawskiego SJ
6. Filozofia i jej zadanie a rozkwit neotomizmu
7. Wnioski

Rozdział IV.
Problem "zakonu przyrodzonego" w XIX i XX wieku

1. Uwagi wprowadzające
2. Źródła prawa naturalnego w starożytności i średniowieczu
2.1. Sofiści
2.2. Sokrates
2.3. Platon
2.4. Arystoteles
2.5. Stoicy
2.6. Augustyn
3. Tomistyczna koncepcja prawa naturalnego
4. Termin "zakon przyrodzony" w ujęciu Mariana I. Morawskiego SJ
5. "Zakon przyrodzony" Mariana I. Morawskiego a koncepcja prawa naturalnego według Tomasz z Akwinu - ujęcie komparatystyczne
6. Relacja "zakonu przyrodzonego" do państwa w ujęciu Mariana I. Morawskiego SJ
7. Ewolucja pojęcia "zakonu przyrodzonego" w ujęciu Antoniego Szymańskiego i Antoniego Borowskiego
7.1. "Zakon przyrodzony" w ujęciu Antoniego Szymańskiego
7.2. "Zakon przyrodzony" w ujęciu Antoniego Borowskiego
8. Wnioski

Rozdział V.
"Zakon przyrodzony" jako fundament moralności i prawa

1. Uwagi wprowadzające
2. Kategoria powinności i przyjemności w ujęciu Mariana I. Morawskiego SJ
3. Ujęcie dobra godziwego w koncepcji Mariana I. Morawskiego SJ
4. Moralność i jej rodzaje
5. Relacja moralności i prawa
5.1. Podobieństwa i różnice norm prawnych i moralnych
5.2. Zależności treściowe między prawem a moralnością
5.3. Relacja strukturalno-aksjologiczna prawa i moralności
6. Wnioski

Rozdział VI.
Marian I. Morawski jako filozof prawa
1. Uwagi wprowadzające
2. Przedmiot filozofii prawa Mariana I. Morawskiego SJ
3. Metoda filozofii prawa Mariana I. Morawskiego SJ
4. Analiza porównawcza poglądów filozoficznoprawnych Mariana I. Morawskiego SJ oraz Czesława Martyniaka
5. Spór o istotę prawa - prawo naturalne czy pozytywizm prawniczy?
5.1. Pozytywizm prawniczy
5.2. Prawo naturalne - po doświadczeniach totalitaryzmu
5.3. Niepozytywistyczna koncepcja prawa
6. Filozoficznoprawna aktualność poglądów Mariana I. Morawskiego SJ
7. Wnioski

Rozdział VII.
Filozofia prawa Mariana I. Morawskiego SJ a współczesna ewolucyjna filozofia prawa oraz uniwersalna gramatyka moralności i prawa
1. Uwagi wprowadzające
2. Kierunki badań naukowych: naturalizm - antynaturalizm
3. Problem wolnej woli w koncepcji filozofii prawa Mariana I. Morawskiego SJ
4. Mariana I. Morawskiego dowody na istnienie wolnej woli
5. Ewolucyjna filozofia prawa
5.1. Psychologia ewolucyjna
5.2. Etyka ewolucyjna
6. Instynkt i intuicja prawnicza
7. Uniwersalna gramatyka moralności i prawa
8. Znaczenie uniwersalnej gramatyki moralności i prawa
9. Wnioski

Wnioski końcowe

Wykaz źródeł i literatury
I. Źródła
II. Akty normatywne
III. Orzeczenia
IV. Literatura przedmiotu
a) monografie
b) czasopisma
c) hasła encyklopedyczne
V. Słowniki i encyklopedie
d) Przemówienia i orędzia
e) Strony internetowe

Streszczenie

Summary

30 other products in the same category: