Bezpieczeństwo rodziny wobec współczesnych wyzwań Zobacz większe

Bezpieczeństwo rodziny wobec współczesnych wyzwań

Nowy

Red.: Wojciech Lis
Miejsce i rok wydaniaLublin 2021
Stron418
ISBN978-83-8061-852-7
Format: B5
Oprawatwarda

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

58,12 zł

Więcej informacji

Spis treści

Wstęp


Rozdział I
Ochrona prawa do życia i zdrowia


Monika Sadowska, Błędy medyczne w opiece okołoporodowej a bezpieczeństwo rodziny
Wojciech Lis, Prawa i obowiązki ojca wobec dziecka poczętego
Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Autonomia małoletniego pacjenta a opieka rodzicielska – perspektywa zabiegów transplantacyjnych


Rozdział II
Ochrona prawa do tożsamości płciowej


Joanna Haberko, Dopuszczalność zmiany płci u osoby małoletniej
Józefina Pijanowska, Prawo do tożsamości płciowej rodzica transseksualnego a realizacja zasady dobra dziecka
Piotr Mostowik, Problem uznania skutków zagranicznego dokumentu o zmianie płci. Studium przypadku Gender Recognition Certificate


Rozdział III
Ochrona autonomii rodziny


Grzegorz Tylec, Zakres ochrony prawnej dobra osobistego w postaci prawa do życia w rodzinie
Zdzisław Jancewicz, Prawo rodziców do wychowania dzieci w zakresie edukacji seksualnej
Tomasz Barszcz, O zagrożeniu dla pojęcia rodziny. Uwaga w kontekście interpretacji art. 11a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Tomasz Rakoczy, Niebezpieczeństwo naruszenia więzi duchowych wskutek przysposobienia dziecka


Rozdział IV
Ochrona bezpieczeństwa socjalnego rodziny


Mirosław Karpiuk, Istota bezpieczeństwa socjalnego rodziny na przykładzie pomocy społecznej
Beata Kucia-Guściora, Ulga prorodzinna jako instrument polityki prorodzinnej: ewolucja i stan obecny na tle praktyki stosowania prawa podatkowego
Piotr Telusiewicz, Wychowanie co najmniej czworga dzieci przez matkę lub ojca jako przesłanka do przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
Jerzy Parchomiuk, Interpretacja pojęcia "osoby samotnie wychowującej dziecko” w świetle przepisów o świadczeniach rodzinnych. O granicach wykładni w prawie administracyjnym


Rozdział V
Ochrona dziecka przed skrzywdzeniem


Filip Ciepły, Ochrona dzieci przed seksualizacją w polskim prawie karnym
Piotr Chrzczonowicz, Zagrożenia ze strony sekt destrukcyjnych dla współczesnej rodziny. Wybrane aspekty społeczne i prawne uwikłania dziecka w sektę destrukcyjną
Monika Katarzyna Gardziel, Nadużycia praw rodzicielskich w teorii i praktyce


Rozdział VI
Ochrona stabilności rodziny


Krzysztof Kietliński, Kwestia ładu ekonomiczno-moralnego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Marek Bielecki, Bezpieczeństwo rodziny w kontekście zjawiska migracji
Sławomir Zych, Wychodźstwo jako zagrożenie dla życia rodzinnego w świetle synodów diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego z początku XX w. i wybranych źródeł proweniencji kościelnej

30 other products in the same category: