Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości Zobacz większe

Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości

Nowy

Red.: Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec
Miejsce i rok wydaniaLublin 2012
Stron200
ISBN978-83-7702-360-0
Format: B5

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

35,44 zł

Więcej informacji

SPIS TREŚCI

Od redaktorów (Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec)

Studia z zakresu prawa publicznego

Adam Balicki
Perspektywy rozwoju edukacji drogą elektroniczną - kierunki regulacji prawnych

E-learning Prospects - Directions of Legal Regulations. Summary

Jarosław Bubiło
Polskie Megan’s Law? Wybrane aspekty prawne rejestracji i upublicznienia danych osób skazanych za przestępstwa pedofilskie w Polsce na tle regulacji prawnych obowiązujących w innych krajach

Polish Megan’s Law? The Selected Legal Issues Related to the Registration and Publicizing of Data about Convicted Paedophiles in Poland in the Light of Law Regulations in Other Countries. Summary

Dorota Chromicka
Wybrane problemy ochrony danych osobowych użytkowników portali społecznościowych

Selected Aspects of Social - Networking Websites Users’ Personal Data Protection. Summary

Anna Komadowska
Zagadnienie przestępczości komputerowej na przykładzie oszustwa komputerowego

The Computer Fraud as an Illustration of Computer-related Crimes. Summary

Marta Stepnowska-Michaluk
Krajowy Rejestr Karny - zasady funkcjonowania a aspekty praktyczne

National Criminal Register - Operation Principles Versus Practical Aspects. Summary

Beata Uranowska
Przestępstwo hackingu w polskim kodeksie karnym

Hacking Crime in Polish Criminal Law. Summary

Kajetan Wojsyk
Elektroniczna administracja w kontekście prawa opartego na nieelektronicznych nośnikach danych i informacji

Electronic Administration versus Law based on Non-electronic Information and Data Carriers. Summary


Studia z zakresu prawa prywatnego

Agnieszka Gryszczyńska
Wpływ informatyzacji na formalną jawność rejestrów sądowych

The Influence of Information Technologies on the Formal Openness of Court Registers. Summary

Joanna Misztal-Konecka
Bilingi i nagrania rozmów jako dowody w postępowaniu cywilnym

Billings and Recordings of Conversations as Evidence in Civil Law Procedure. Summary

Barbara Rzekęć
System prawny ksiąg wieczystych w aspekcie wdrożenia elektronicznej księgi wieczystej

Land Register System and the Implementation of the Electronic Land Register. Summary

Piotr Telusiewicz
Treść SMS jako wątpliwy dowód w procesie cywilnym

SMS as Evidence in Civil Proceedings. Summary

Grzegorz Tylec
Nowe usługi medialne świadczone za pośrednictwem Internetu w świetle obowiązujących regulacji prawnych

New Media Services Offered via the Internet in Binding Legal Regulations. Summary

Noty o autorach

30 other products in the same category: